Üye Özel Bilgileri Hk.

 
jesus @ 19.04.2020 15:23:36
tkkkf-yarismalar.com uygulamasında kayıtlı bulunan üye bilgilerinin, (onay veren üyeler için) sorgulanabilmesi amacıyla bir link oluşturulacaktır.

Aşağıdaki örnekte olduğu gibi her üye bilgi ekranında “Özel Bilgiler” seçeği bulunmaktadır. Üyenin aktif olması ve özel bilgiler’in seçili olması halinde üye sorgulaması linkinden yapılacak sorguya, üye bilgileri dönecektir.

Başlangıç aşamasında (bu duyuru yayınlandığında) tüm derneklerin üyelerinin “Özel Bilgiler” seçimi kapalıdır (aktif değildir). Bu durumda, sorgulamalarda üye bilgilerinin yayınlamasının onaylanmadığı bilgisi dönecektir.

“Özel Bilgiler” seçeneğinin aktif olması için üyelerin dernek yetkililerine (sözlü veya yazılı) onay vermesi gereklidir. “Özel Bilgiler” in aktivasyonu dernek yetkilileri tarafından yapılabilecektir.

Özel bilgi seçimi aktif ise;
- Dernek adı
- Üye sicil numarası (bilezik numarası)
- Üye adı ve soyadı
- Üye telefon numarası
- Üye e-mail adresi
bilgileri, sorgulama ekranında verilecektir.

Bunun dışında kalan;
- Adres
- Posta Kodu
bilgileri, sorgulama ekranında OLMAYACAKTIR

BilezikTurk.com uygulamasında bulunan bilgilerin sorgulama ile bağlantısı YOKTUR. (TCK, kan grubu, adres vs)

Özel Bilgi aktivasyonu ile; yarışmalarda kafeslere yapıştırılan sonuç etiketinde de, üyenin telefon ve e-mail bilgileri yer alacaktır. Özel bilgi aktivasyonu olmayan üyelerde bu alan boş bırakılacaktır. Örneği aşağıdadır.

TKKKF Yönetimi, verilen bu hizmeti değiştirme, devam ettirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

Özetle;
Üyenin aktif olması halinde, üye bilgi ekranında bulunan “Özel Bilgi” alanı seçili yapılarak; üye sorgu ekranında ve yarışma sonuç etiketlerinde üyenin telefon ve e-mail bilgileri yer alacaktır.


 

R_3d
R_3e
R_3j
R_3k
R_3l

Sponsorlar

Linkler


tkkkf.com Yarışmalar İstatistik BilezikTürk

info@tkkkf.com© Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu  V1.0-208, - Written by Jesus_Tr
Sayfa Başına Git